bitir

1. carry out 2. carry through 3. conclude 4. end up 5. pack up 6. top off 7. use up 8. used up 9. finished (v.) 10. finish (v.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bitirmək — 1. f. 1. Axıra çatdırmaq, başa çatdırmaq, tamamlamaq, qurtarmaq. Söhbəti bitirmək. Məktəbi bitirmək. – Nazlı nağılını bitirib, Ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı. Ç.. Hədiyyə naharını təzəcə bitirmişdi ki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çanaxyaran — (Şəmkir) yabanı bitki adı. – Çanaxyaran hər yerdə bitir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • do:zqılı — (Oğuz) topa bitən yarpaqsız bitki. – Do:zqılı yazda bitir, heş bir şeyə yaramaz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • geş — (Şəki) qamışlıqda bitən nazik və uzun ot (bafa bağlamaq üçün istifadə olunur). – Geş qamışın içində bitir; – Geşnən bənnəm olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • gö:şəni — I (Bakı) qarpız növü. – Gö:şəni qarpuz bizim yerrərdə yaxşı bitir II (Bakı) suvarılmayan sahə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • kələnbir — (Naxçıvan) ağac adı. – Bırda kələnbir çox bitir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • lorunbur — (Şəki) bax lorumbul. – Buğda:n, çəltiyin içində bitir lorunbur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • modux — I (Şəki) 800 qr lıq ipək sarğı. – Moduxları maşınnara dolduruf göndərillər böx’ şə:rrərə II (Çənbərək, Hamamlı) yeralmasına oxşar bitki adı. – Modux günöydə bitir (Çənbərək); – Modux yerin altında olar, şumlanmış yerdə çıxır (Hamamlı) III (Qax)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • sinsilə — (Göyçay, Şəki) sünbüllü yabanı bitki. – Sinsilə nazik, balacana buğda kimidi (Göyçay); – Sinsilə buğdanın içində çox bitir (Şəki) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • şaxtikan — (Ağcabədi) dəvətikanı, tikanlı yabanı bitki. – Bu düzdərdə o qədər şaxtikanı bitir ki …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • tirəlitə — (Biləsuvar, Cəlilabad) kətmən. – Tirəlitənin ağzı kütəlib (Biləsuvar) ◊ Tirəlitəsini vırmax (Biləsuvar) – kətmənlə alağını vurmaq; dibini boşaltmaq. – Tirəlitəsini vırıb qutarannan so:ra üzüm yaxşı bitir. Tirəliyə çəkmək (Biləsuvar) – kətmənlə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.